Aktualności

  • 07 października 2018

    INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

    INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY Dotyczy zapytania ofertowego nr 9/9.1.5/2018 z dnia 19-09-2018 r. na realizację zajęć aktywnego ruchu oraz zajęć sensoterapii dla uczestników projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" >>
  • 20 września 2018

    ZAPYTANIE OFERTOWE

    ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie do składania ofert na realizację zajęć aktywnego ruchu oraz zajęć sensoterapii w ramach projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie >>

By aktywizować tych, którym życiowa bierność utrudnia dążenie do pełni szczęścia...

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka powstało pod koniec 2006 roku z inicjatywy osób z otoczenia Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, zdecydowanych wspierać przede wszystkim niesamodzielnych. Priorytetami działania od samego początku są dla nas godność i niezależność człowieka.

Aktualne logo stowarzyszenia powstało rok po jego założeniu, kiedy Aneta – jedna z mieszkanek DPS-u – narysowała drzewo obok domu, który nazwała swoim domem. Już wtedy wiedzieliśmy, jaki symbol będzie reprezentować naszą działalność.

Dzisiaj do stowarzyszenia należą nie tylko pracownicy DPS-u i rodziny mieszkańców, ale także ludzie spoza pomocy społecznej. Wszyscy mają wspólny cel: zaktywizować tych, którym życiowa bierność utrudnia dążenie do pełni szczęścia.