Aktualności

  • 31 grudnia 2015

    Zakończenie realizacji projektu „Aktywny senior - aktywny wolontariusz”

    Zakończenie realizacji projektu „Aktywny senior - aktywny wolontariusz” W grudniu zakończyliśmy realizację projektu „Aktywny senior - aktywny wolontariusz” >>
  • 04 listopada 2015

    Występ artystyczny uczestników programu ASOS!

    Występ artystyczny uczestników programu ASOS! Mieszkańcy lublinieckiego DPS-u "Kombatant" podczas jednego z warsztatów zaśpiewali dla...trenerki prowadzącej zajęcia. Musicie to zobaczyć! >>

"Aktywny senior - aktywny wolontariusz"

Projekt ukierunkowany jest na poprawę jakości i poziomu życia 95 seniorów, dla godnego starzenia się i przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem społecznym poprzez przygotowanie 45 seniorów do aktywności społecznej, wzmacnianie świadomości potrzeby zaangażowania i podejmowanie aktywności w ramach wolontariatu, realizowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności seniorów, a także poprzez oraz wzmocnienie aktywności społecznej 50 seniorów. 
 
Uczestnikami projektu są głównie osoby zamieszkujące Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" oraz Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta".
 
W ramach projektu będą realizowane działania:
 
1. Aktywny Senior – działanie ukierunkowane na aktywizację społeczną seniorów, integrację oraz przygotowanie seniorów wolontariuszy do aktywności na rzecz lokalnej społeczności seniorów.
 
2. Profesjonalne kompetencje - działanie ukierunkowane na wyposażenie uczestników projektu w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne przygotowanie inicjatyw, zwiększających wiedzę i aktywizujących społecznie, zdrowotnie i kulturowo, na rzecz lokalnej społeczności seniorów.
 
3. Aktywny senior – inicjatywy grup tematycznych - zadanie obejmuje działania grup tematycznych oraz realizację zaplanowanych inicjatyw.