Aktualności

 • 13 czerwca 2017

  INFORMACJA O WYNIKACH

  INFORMACJA O WYNIKACH Rozstrzygnięto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację szkoleń zawodowych wraz z ich walidacją i certyfikacją w ramach projektu "Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy" >>
 • 05 czerwca 2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "NIEPEŁNOSPRAWNI PEŁNOWARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY"

  ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu zaprasza do składania ofert dot. szkoleń zawodowych wraz z ich walidacją i certyfikacją w ramach projektu"Niepłnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 >>

"Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy"

Projekt "Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy" jest skierowany do 35 osób (16 kobiet i 19 mężczyzn) od 18 - 60/65 roku życia, niepełnosprawnych intelektualnie, w tym o niepełnosprawności sprzężonej, z terenu powiatu lublinieckiego, będących podopiecznymi DPS "Zameczek" w Lublińcu, osobami biernymi zawodowo.
 
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału prozatrudnieniowego oraz prospołecznego uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci kompleksowych działań aktywizacyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Planowane w ramach projektu działania to utworzenie Klubu Integracji Społecznej, w tym realizacja grupowych forms wsparcia:
 • warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności społecznych
 • warsztatów zakresu równości szans i niedyskryminacji
 • treningu motywacyjnego
 • grupy motywacyjnej
 • praktycznych zajęć aktywizacji społecznej  (dogoterapia, hipoterapia, obóz wspinaczkowy)
oraz wsparcia indywidualnego:
 • doradztwo zawodowe i psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • działania asystentów osób niepełnosprawnych
 • kursy zawodowe
 • staże zawodowe
 • trening pracy.
Realizacja projektu przewidziana jest w okresie: 04.05.2016 - 31.12.2017r.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego