Aktualności

  • 07 września 2016

    Seniorzy z potencjałem, młodzi profesjonalni

    Seniorzy z potencjałem, młodzi profesjonalni Podczas gdy w drugim etapie projektu trenerzy pracowali z młodzieżą nad profesjonalizacją umiejętności komputerowych, graficznych i edytorskich, seniorów wzmacniano pod względem motywacyjnym. >>
  • 05 sierpnia 2016

    Budują fundamenty pod międzypokoleniowy most

    Budują fundamenty pod międzypokoleniowy most Umiejętności interpersonalne, budowanie współpracy w zespole oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami to elementy szkoleń, dzięki którym młodzi uczestnicy projektu – współpracując z seniorami – pokonają różnice międzypokoleniowe. >>

"Razem dla aktywności, razem dla lokalnej kultury"

Projekt "Razem dla aktywności, razem dla lokalnej kultury" jest ukierunkowany na wsparcie w aktywności społecznej, wzmacnianie świadomości potrzeby zaangażowania i podejmowanie aktywności oraz inicjatyw zwiększających wiedzę w zakresie lokalnych zasobów kulturowych i historycznych min. 80 osób, w tym 60 uczestników (30 seniorów powyżej 60 roku życia i 30 osób młodych do 24 foku życia)oraz min. 20 seniorów ze społeczności lokalnej z terenu powiatu lublinieckiego.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Profesjonalne kompetencje młodzieży – przygotowanie młodych uczestników projektu do współpracy z seniorami, wpierania ich w sytuacjach zdobywania nowej wiedzy i umiejętności: młodzi uczestnicy wezmą udział w treningach umiejętności społecznych i budowania współpracy w zespole oraz warsztacie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

2. Międzypokoleniowa współpraca – seniorzy i młodzież zawiążą współpracę w ramach 6 grup zadaniowych, zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania inicjatyw i profesjonalnej ich organizacji pod kątem wizualnym i tekstowym (szkolenia specjalistyczne). Zrealizują działania ukierunkowane na przygotowanie albumu o tematyce lokalnej kultury i historii, w tym 7 wycieczek do miejsc związanych z tematyką albumu.

3. Realizacja inicjatyw – przygotowanie i wydanie albumu, realizacja 6 inicjatyw dla seniorów związanych z lokalną kulturą i historią, zorganizowanie gry terenowej związanej z tematyką inicjatyw oraz pikniku śląskiego. Uczestnicy będą wspierani przez mentora.

Projekt realizowany jest w okresie od 4 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.